Oklevélátadó ünnepség Gyulán

Oklevelek és díjak átadására került sor Karunk diplomaosztó ünnepségén június 23-án a gyulai Nádi Boldogasszony-plébániatemplomban. Az ünnepséget az ápolás és betegellátás szak ápoló szakirányán, az egészségügyi szervező szak egészségturizmus-szervező specializációján, az alkalmazott szociális gerontológia szakirányú továbbképzési szakon, illetve a szociális és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzésen végzett hallgatók részére szervezték. Idén harminchatan végzős hallgató vehette át oklevélét intézményünkben.

Te Deummal kezdődött péntek délután a diplomaosztó ünnepség a gyulai belvárosi római katolikus plébániatemplomban. A hálaadó szentmisén Kovács Péter püspöki helynök, kerületi esperes tolmácsolta a megjelenteknek dr. Kiss-Rigó László szeged-csanádi püspök jókívánságait. Szentbeszédében a város plébánosa azt mondta, az emberek szolgálata a legnehezebb feladat, ám gyümölcse a legszebb. Felhívta a figyelmet arra is, hogy egy biztató mosoly képes embereket felemelni, és emlékeztetett arra, hogy az a világ, amelyből hiányzik a szeretet, nem tud fennmaradni. Azt kívánta, hogy a végzősök ehhez igazodva gyakorolják választott hivatásukat.

Megnyitóbeszédében dr. Fodor Lajos dékán felidézte, hogy Gyulán 1993-ban indították el a főiskolai képzést, és pontosan 20 éve adták át az első diplomákat. Rámutatott, a Gál Ferenc nevét viselő intézmény az ország legnagyobb egyházi fenntartású főiskolája, akik itt képesítést szereznek, felemelő érzésben lehet részük. Figyelmeztetett azonban arra, hogy a felsőfokú végzettség nem csupán örömöt, hanem kötelességet is jelent, hisz tulajdonosának értelmiségiként folyamatosan állást kell foglalnia a társadalmat érintő fontos kérdésekben. A dékán hangsúlyozta: korunk szüntelenül megújuló ismereteket, gyakran pályamódosítást követel, amelyre fel kell készülni. Zárszóként így fogalmazott: reméli, hogy sikerült jó térképet adniuk a pályakezdők kezébe.

A végzősöket Szép Ibolya harmadéves hallgató búcsúztatta, a végzett hallgatók nevében Szabó Kata Daniella köszönt el. A diplomára váró jelöltek kérelmét Gattyán Tímea, az ápolás és betegellátást alapszak ápoló szakirányán végzett hallgató terjesztette elő.

A diplomákat az eskütételt követően dr. Kozma Gábor rektor és dr. Fodor Lajos dékán nyújtotta át a főiskola nappali és levelező képzésein végzett hallgatóknak. Köszöntötték azokat is, akik egyelőre csak abszolutóriumot szereztek.

Az ünnepség folytatásában számos elismerést adtak át diákoknak és oktatóiknak. A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar Egészségtudományi Intézet Hallgatói Önkormányzatának Hallgatói minőség díját idén Nagy Hajnalka vehette át, aki a XXXIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK) orvos- és egészségtudományi szekciójában a Véradóvá és csontvelődonorrá válási hajlandóság című tanulmányával első helyezést ért el.

Az ünnepség keretében került sor a kiváló oktatók elismerése. Kimagasló oktatói tevékenységéért címzetes főiskolai docens címet adományoztak dr. Baji Sándor csecsemő- és gyermekgyógyász osztályvezető főorvosnak, dr. Párducz László nőgyógyász osztályvezető főorvosnak, dr. Pásztor Pál sebész főorvosnak és Szilágyiné Tóth Erzsébet szociálpolitikusnak, egészségfejlesztő mentálhigiénikusnak. Mesteroktatói kinevezésben Apponyi Andrea szakvizsgázott szociális munkás, személyiségfejlesztő szakember részesült. 

Az ünnepség zárásaként került sor a 2002-ben létesült Nyugdíjas Akadémia aktív tagjainak elismerésére, akik a tanév sikeres teljesítéséért az akadémia fennállásának 15. évének alkalmából Jubileumi Díszoklevelet vehettek át.

A rendezvényen készült csoportképek, valamint a diploma átvételét megörökítő fényképek a Főiskola tárhelyén, valamint a Gyulai Hírlap albumában tekinthetők meg.

Pünkösdi Sportnap a Gál Ferenc Főiskolán

Június első napján tartotta meg az I. Pünkösdi Sportnapot a Gál Ferenc Főiskola Egészségnevelési- és Sport Intézete (ENSI). Remek hangulatban, igazi közösségi élményként, sok izgalmas versenyszámmal tarkítva zajlott le a fél napos szegedi esemény a Topolya sori egyetemi sportpályákon.

A szegedi, gyulai és szarvasi karokról érkezett versenyzők és szurkolók magas színvonalú versengést tapasztalhattak meg a rendezvény során, amit Thékes István, az ENSI vezetője és Kozma Gábor rektor nyitott meg. Kozma Gábor kiemelte, hogy a Gál Ferenc Főiskola nem csupán a szegedi Dóm téren működik, hanem Szarvason és február óta Gyulán is.  Emiatt fontos, hogy a Főiskola az együvé tartozást erősítő, a közösséget építő rendszerese alkalmakat nyújtson a hallgatók, oktatók, munkatársak számára. A pünkösdi sportnap arra is lehetőség, hogy a különböző városokban működő karok együtt is megértsék és megéljék a főiskola egész közössége számára fontos üzeneteket. Erre jó lehetőség a sportolás és a szurkolás mindenkinek érthető nyelve is, ami a test és a lélek erőit mozgósítva, mindenkit közösségbe hív, a tanév egyéb szellemi erőpróbái, találkozói mellett. 

A Pünkösdi Sportnap rangját emelte, hogy a Pick Szeged kézilabda klub volt csapatkapitánya, az olimpiai negyedik helyezett, EHF Kupa győztes és magyar bajnok Vadkerti Attila beszélt a sportnevelésről és az egészségfejlesztésről. Rámutatott, hogy bár az élsport, ezzel együtt az ember fizikai teljesítőképessége határainak feszegetése nem feltétlenül egészséges, a hobbisport, a tudatos test- és motorikus képesség-fejlesztés az emberi élet egyik legfontosabb eleme. Vadkerti Attila, aki jelenleg az SZKKSE női kézilabdacsapat klubmenedzsere, a klub technikai vezetőjének, Csapó Tamásnak a közreműködésével vetélkedő keretében tíz humoros, de fegyelmezett együttműködést igénylő gyakorlatot végeztetett a 10-10 fős csapatokkal. Az izgalmas váltóversenyek egy órán keresztül alaposan megmozgatták a versenyzőket, akik jókedvvel és beleéléssel vettek részt azokban.

A súlylökés férfiak és nők is neveztek. A dinamikus erőkifejtést megkívánó atlétikai dobószámot végül Horváth Gábor tanár úr nyerte Lipcsei Imre szarvasi dékán előtt, és a két hallgató hölgy is szép eredményt ért el. A 4×400 méteres csapatváltón jelentős fölénnyel a papnövendékekből álló Speedy csapat diadalmaskodott. A gárdát Kovács Zoltán papnövendék befutóként hozta be aranyérmes helyre. Akárcsak a többi versenyszámban, itt is kiválóan helyt állt a Homoki Andrea dékánhelyettes által vezetett gyulai női-férfi vegyes csapat.

A labdarugó mérkőzést, a tavalyi I. Szent Gellért Kupa visszavágóját, a sportcsarnokban rendezték meg: a Professors elnevezésű tanárcsapat sikerrel vett revánsot venni a hallgatók Confessors csapata ellen, és 2:0-ra győzve hódította el a vándorserleget a minden helyzetet kihagyó Confessors ellen.

Zárásként 100 és 400 méteres egyéni síkfutásban, valamint távolugrásban mérték össze képességeiket a sportoló hallgatók és oktatók. A jó hangulatú sportnapot a legtöbb résztvevőt megmozgató távolugrás zárta, amiből Lőrincz Dávid papnövendék kerül ki győztesen.

Az eredményhirdetést megelőzte a turul nevű játék bemutatása, ami a szegedi Partfürdőről 110 éve indult labdajáték. A játékosok nyeles ütővel teniszlabdát ütnek egy 2 méteres háló fölött. Talán a jövő évi II. Pünkösdi GFF Sportnapon már ez a játék is szívet és lelket megmozgató versenyszám lesz – minden karról érkező, minden főiskolai polgár részvételére számítva.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat

NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT

A 2017/2018. TANÉVRE

a Gál Ferenc Főiskola hallgatóinak

 

Az oktatásért felelős miniszter köztársasági ösztöndíjat – JOGSZABÁLYMÓDOSÍTÁSBAN MEGHATÁROZOTT NÉVVÁLTOZÁST KÖVETŐEN NEMZETI FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJAT adományoz a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Segal Hajnalka önismereti előadása

2017. április 10-én került megtartásra a Nyitott Kapuk előadássorozat második rendezvénye a Főiskolán az érdeklődő középiskolások.

A "Zúg a fejem, anyu ezt mondja, apu azt akarja, és hol vagyok én?" című, Szeretet - Önismeret/Emberismeret témájú
előadás iránytűt próbált adni a hallgathóság kezébe önmagulhoz. Segal Hajnalka hivatásos támogató előadásából választ kaphattak arra is a diákok, hogy a felnőttek mit adhatnak igazán szülőként, tanárként, segítő szakemberként a sokszor önmagát kereső, vívódó, lázadó serdülőknek?

Az előadó szerint két dolgot nyújthatunk: Gyökereket és szárnyakat.

  • Gyökereket - melyek alapokat, értékeket és hitrendszert  foglalják magukba és
  • Szárnyakat - támogatásokat, buzdítást, elfogadást, amely képessé tesz az önmegvalósításra.