Egészségügyi szervező alapszak (BSc) - Egészségturizmus-szervező specializáció

A szak bemutatása

A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas „ipari", rendszerekké váltak, amelyek működtetése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel.

A Magyarországon elsőként (és Európában is az elsők között) Gyulán megszervezett és 2006-ban elindított egészségturisztikai képzés ezt az új tudást biztosítja. A képzés alapját jelentő „egészségügyi szervező szak programja" az egészségügyben végbemenő modernizációs folyamatra készít fel.  

Az erre épülő egészségturizmus-szervező szakirány a kialakuló „egészségipar", a gyógyturizmus szakembereit képezi.

A rendkívül sokszínű képzési programok az alapozó egészségügyi-, informatikai-, gazdasági-, jogi- és idegennyelvi ismereteket számos új tudásanyaggal egészítik ki. A turizmus oktatásában az általános elméleti tárgyak mellett megjelent Wellness termékcsoport, gyógyturizmus, egészségturisztikai marketing . Új tantárgyak pl. az Egészségföldrajz, a Táplálkozási trendek és gasztroturizmus, Zarándokturizmus, Turizmus pszichológiája, az Egészségturisztikai programkészítés, stb

A választható tárgyak körében újabb lehetőségek vannak pl. a kulturális-, az ökoturizmus vagy más turisztikai területek mélyebb megismerésére.

A képzési kimeneteli követelményeknek megfelelően a hallgatók a turisztikai ágazatok mellett az egészségügyi ellátásszervezés fő területeivel ( menedzsment, kontrolling, finanszírozás, stb.) is részletesen megismerkednek.

A program egyik fő célja az önálló munkára való felkészítés. Az oktatás gyakorlatorientált! A különféle gyakorlatokon (melyek helyszínei az ország legszebb üdülőterületein vannak) a kötelező ismeretek elsajátítását követően tág tere nyílik az egyéni kreativitás kibontakoztatásának is. Az önálló vállalkozások indítására is felkészítő piaci- közgazdasági ismeretek (Pályázati projektek készítése, Marketing, Médiaismeretek, stb.) segítik a fantázia és a valóság sikeres egyesítését. A program szerves részét alkotják az értelmiségi gondolkodást elősegítő műveltségi szintetizáló ismeretek (Egészségtudomány történe, Személyiségfejlesztés stb.).

A végzett hallgatók valamennyi idegenforgalmi szállodai vállalkozás, gyógyfürdő, Wellness központ és egyéb egészségügyi szolgáltatást nyújtó szervezet számára nélkülözhetetlenek.

A képzés időtartama

A 2006-ban Magyarországon is bevezetett kétszintű felsőfokú képzés rendszerében a gyulai program 7 féléves nappali és levelező tagozatos formában történik, egyetemi alapképzést (BSc-szint) jelent.

Elvégzését követően a tanulmányok egyetemeken (3 vagy 4 félévben) mesterszinten folytathatóak a turizmus-menedzsment, az egészségügyi menedzser szakon, illetve vezetés és szervezés szakon. Külföldi egyetemekkel együttműködve előkészítés alatt áll egy „saját" mesterszintű képzés is, amely a legkiválóbbakból a nemzetközi gyógyturizmus szervezőit képezi majd.  

Ezt a szakot azoknak ajánljuk, akik nyitottak, kreatívak, jó szervezők, jó kapcsolatteremtő képességük van és vállalják a kemény munkát. Ez a szak számukra nyitja meg az önmegvalósítás lehetőségét, a nagy kihívások és perspektívák világát. 

Néhány gyakorlati tudnivaló a jelentkezők számára

 • Mivel Gyulán többezer turisztikai szálláshely van, a hallgatók ízlésük és pénztárcájuk szerint válogathatnak, hol kívánnak lakni. A távolabbról érkezők lakhatási támogatásban részesülnek. Az új békéscsabai főiskolai kollégiumban elhelyezik azokat, akik azt választják.
 • A felvételi vizsgatárgyak közül a középszintű érettségivel jelentkezőknek kettőt kell megjelölnie.
 • Választható vizsgatárgyak:
  • Biológia vagy
  • fizika vagy
  • informatika vagy
  • kémia vagy
  • matematika vagy
  • egy szakmai előkészítő tárgy: egészségügyi alapismeretek, közgazdasági alapismeretek vagy
  • az alábbiak közül egy idegen nyelv: angol, francia, latin, német, olasz, orosz, spanyol
 • szakmai előkészítő tárgyak közül:
  • egészségügyi alapismeretek vagy
  • közgazdasági alapismeretek.
 • Az alkalmassági vizsga olyan beszélgetési forma, amely külön felkészülést nem igényel.

Tájékoztatás, bővebb információ:

 • A képzés helye:
  • Gál Ferenc Főiskola
   Egészség- és Szociális Tudományi Kar
   5700, Gyula, Szent István út 17-19.