Alkalmazott szociális gerontológia

Általános tudnivalók

Az elmúlt évtizedek népesedési folyamatainak eredményeként világszerte tapasztalható a várható élettartam növekedése, a népesség elöregedése, mely az idős ellátás professzionalizációját vonta maga után. Az egészségügyi- és szociális ellátórendszer teljes körű átalakítása a nemzetközi előírásoknak megfelelő széles körű intézményi és társadalmi igényeket támaszt a különböző területen dolgozó szakemberek szakmai felkészültségével kapcsolatosan.

Ápolás és betegellátás alapszak (BSc)

Általános tudnivalók

A magyar felsőoktatás - az Európai Unió valamennyi tagállamának felsőoktatásával együtt - 2006 óta gyökeresen átalakult. Az egységes felsőoktatási rendszer újdonsága, hogy megszűnt a főiskolákból és egyetemekből álló duális rendszer. Az egységes „egyetemi" oktatási programok az egyetemi alapképzésre (BSc vagy Bachelor szint) és erre épülő (MSc vagy Master) képzésre bomlanak. Az akkreditált BSc szakokon végzők tanulmányi eredményeik alapján kerülhetnek az MSc szintű képzésekbe.

Ápolás és betegellátás alapszak (BSc) szak leírása

1. Az alapképzési szak megnevezése: ápolás és betegellátás (Nursing and Patient Care)

 

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
szakképzettség: ápoló
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nurse

(választható szakirányok: ápoló, dietetikus, ergoterápia, gyógytornász, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, mentőtiszt, szülésznő)

 

Békés megyei Központi Nyílt Nap

Szeretettel hívunk és várunk a Gál Ferenc Főiskola Békés megyei központi nyílt napjára
2019. január 8-án 10 órakor a  GFF Gazdasági Karán, a Bajza utca 33. szám alatt.

Változatos képzési kínálat, ingyenes nyelvtanulási lehetőség, külföldi ösztöndíjak.

További információ www.gff-szeged.hu. Mi a jövődre készítünk fel.

Fellép: Varga Viktor

Bemutatkozás

Átalakulóban a világ és ebben a forgatagban 3 terület köré csoportosulnak a társadalmi-gazdasági változások. Az egészségügyben, a szociális területen és a turizmusban gyökeres átalakulások kezdődtek el és mennek végbe. A kiépülő rendszerekhez új képzettségű szakemberek kellenek; olyanok, akik a globális ismeretek birtokában képesek a lokális cselekvésekre.

Egészségügyi szervező alapszak (BSc) - Egészségturizmus-szervező specializáció

A szak bemutatása

A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas „ipari", rendszerekké váltak, amelyek működtetése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel.

Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező specializáció leírása

1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező (Health Care Management)

 

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  •  végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
  •  szakképzettség: egészségügyi szervező
  •  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager

 

3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány

 

4. Képzési ág: egészségtudományi