Alkalmazott szociális gerontológia

Általános tudnivalók

Az elmúlt évtizedek népesedési folyamatainak eredményeként világszerte tapasztalható a várható élettartam növekedése, a népesség elöregedése, mely az idős ellátás professzionalizációját vonta maga után. Az egészségügyi- és szociális ellátórendszer teljes körű átalakítása a nemzetközi előírásoknak megfelelő széles körű intézményi és társadalmi igényeket támaszt a különböző területen dolgozó szakemberek szakmai felkészültségével kapcsolatosan.

Ápolás és betegellátás alapszak (BSc)

Általános tudnivalók

A magyar felsőoktatás - az Európai Unió valamennyi tagállamának felsőoktatásával együtt - 2006 óta gyökeresen átalakult. Az egységes felsőoktatási rendszer újdonsága, hogy megszűnt a főiskolákból és egyetemekből álló duális rendszer. Az egységes „egyetemi" oktatási programok az egyetemi alapképzésre (BSc vagy Bachelor szint) és erre épülő (MSc vagy Master) képzésre bomlanak. Az akkreditált BSc szakokon végzők tanulmányi eredményeik alapján kerülhetnek az MSc szintű képzésekbe.

Ápolás és betegellátás alapszak (BSc) szak leírása

1. Az alapképzési szak megnevezése: ápolás és betegellátás (Nursing and Patient Care)

 

2. Az alapképzési szakon szerezhetõ végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplõ megjelölése:
végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc),
szakképzettség: ápoló
a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Nurse

(választható szakirányok: ápoló, dietetikus, ergoterápia, gyógytornász, hang-, beszéd- és nyelésterapeuta, mentőtiszt, szülésznő)

 

Ápolók kötelező szakmacsoportos továbbképzése

Folyamatos lehetőséget kívánunk teremteni a kötelező szakmacsoportos képzések Intézetünkben történő teljesítéséhez. Első negyedévben az alábbi kötelező szakmacsoportos képzéseket kínáljuk:

  • 2016. március 31-április 1. Transzkulturális ápolás címmel KTK-2255402/2016/16/2879712 nyilvántartási számmal kerül meghirdetésre a „Felnőtt ápolás és gondozás” szakmacsoport részére.
    A továbbképzésekre jelentkezési határidő: 2016.március 25.
  • 2016. április 1-2. A csecsemő és gyermektáplálás új dimenzió címmel KTK-2255402/2016/16/2905681 nyilvántartási számmal kerül meghirdetésre a „Gyermekápolás és gondozás „szakmacsoport részére
    A továbbképzésekre jelentkezési határidő: 2016.március 28.

Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzés

A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kara Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú 3 féléves továbbképzést indít Gyulán, levelező munkarendben pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, hitéleti képzési területen alapfokozatú végzettséggel rendelkezők részére.

Egészségfejlesztő Mentálhigiénés Képzés a Gál Ferenc Főiskolán

Egyházmegyénk Főiskolája az eddigi nagy érdeklődésre tekintettel újabb csoportot is szervez a gyulai Egészség- és Szociális Tudományi Karon 2018 februárjában induló egészségfejlesztő mentálhigiénés 3 féléves szakirányú továbbképzési szakon. A kedvezményes képzési költség 80 ezer Ft/félév. Az újabb csoportba január 12-ig lehet jelentkezni a GFF honlapján elérhető on-line módon.

További részletek a szakirányú továbbképzés tájákoztató oldalán olvashatók.

Egészségügyi szervező alapszak (BSc) - Egészségturizmus-szervező specializáció

A szak bemutatása

A fejlett világ turisztikai ágazatának legújabb, leggyorsabban kibontakozó színtere az egészségturizmus. Az egészségmegőrzés, gyógyítás és rehabilitáció különféle új szolgáltatásai hatalmas „ipari", rendszerekké váltak, amelyek működtetése a korábbi turisztikai szakképzésektől lényegesen eltérő ismereteket igényel.

Egészségügyi szervező alapszak (BSc) egészségturizmus-szervező specializáció leírása

1. Az alapképzési szak megnevezése: egészségügyi szervező (Health Care Management)

 

2. Az alapszakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

  •  végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BSc-) fokozat
  •  szakképzettség: egészségügyi szervező
  •  a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Health Care Manager

 

3. Képzési terület: orvos és egészségtudomány

 

4. Képzési ág: egészségtudományi