Oktatóink részvétele a IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferencián

Az Óbudai Egyetem Trefort Ágoston Mérnökpedagógiai Központja a Partiumi Keresztény Egyetem Bölcsészettudományi és Műveszeti Karával és a Selye János Egyetem Tanárképző Karával közösen szervezte meg a IV. Kárpát-medencei Oktatási Konferenciát 2019. június 20-án. A nemzetközi konferenciának, melynek célja az oktatás, a felsőoktatás-pedagógia, a pedagógusképzés és a nyelvoktatás területén a Kárpát-medence országaiban született kutatási és fejlesztési eredmények bemutatása és megvitatása volt, a nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem adott helyet. A rendezvényen összesen 12 szekcióban 70 előadó tartott előadást, a főbb témakörök között megjelentek például: a kompetenciafejlesztés, lemorzsolódás-kutatás, oktatásszociológiai kutatások, tantárgypedagógia, interkulturális oktatás és az empirikus kutatások is.

A konferencia „Empirikus kutatás és IKT az oktatásban” című szekciójában előadást tartott Karunk három oktatója, Dr. Homoki Andrea, Dr. Fodorné Vidó Renáta és Czinderi Kristóf, előadásuk címe: Szociális munka és segítők megjelenése a magyar köznevelési intézményekben. Prezentációjukban a HERA (Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete / Hungarian Educational Research Association) Gyermekvédelmi és Szociálpedagógiai Szakosztályához kapcsolódó kutatásuk eredményeit mutatták be, amelyben a 2018 szeptemberétől Magyarországon bevezetett új gyermekvédelmi szolgáltatás, az óvodai, iskolai szociális segítés jellemzőinek, továbbá a szolgáltatáshoz kapcsolódó társszakmák és érintettek elégedettségének vizsgálatát, szükségletfelmérését végezték el, fél évvel a szolgáltatás bevezetését követően.