Diákjóléti Bizottság tájékoztatója | Gál Ferenc Főiskola - Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Diákjóléti Bizottság tájékoztatója

Tájékoztató/Ügyrend
valamennyi nappali tagozatos hallgatónak
a 2019/2020. tanév I. félévi ösztöndíj fizetéséről

A felhasználható keretösszeget a GFF gazdasági igazgatója 2019. szeptember 25-ig közli írásban a KDJB elnökével.

Leadási határidők

 1. A GFF – Egészség- és Szociális Tudományi Kar DJB a Tanulmányi Osztálytól 2019. szeptember 18-án, szerdán veszi át a tanulmányi eredmények (tanulmányi ösztöndíj index) listáját, melyet a hirdetőn tesz közzé a KDJB.
  A hallgatók 2019. szeptember 23-án (hétfőn) 15.00 óráig jelezhetik az esetleges javítási kérelmüket, a Tanulmányi Osztály évfolyamfelelős előadójánál személyesen, ha a Neptun rendszerben feltüntetett és a hirdetőn lévő adatok eltérőek.
 2. Az állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert, aktív hallgatói jogviszonyú hallgatók a rendszeres szociális ösztöndíjra, valamint önköltséges hallgatók is kiemelkedő szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra és csak az I. évfolyamra állami ösztöndíjas képzésre felvételt nyert hallgatók alaptámogatásra kérelmeiket és adatlapjaikat a KDJB fogadó óráiban adhatják le 2019. október 1-ig kedden 12.00 óráig.  Kérelmeket az erre rendszeresített adatlapokon lehet beadni. Mellékletként igazolásokat (kereseti kimutatás, iskolalátogatási igazolás, családi pótlék, árvasági, ill. munkanélküli igazolás, stb.) kell csatolni!

  A KDJB fogadóórái: 2019. szeptember 27-október 1-ig 09.00-12.00 óráig a Tanulmányi Osztályon. (Gróhné Cseke Zsuzsanna – tanulmányi előadónál)
  A 2019. október 1. 12.00 óra után érkező kérelmeket a GFF – ESZK DJB nem tudja érdemben elbírálni, figyelembe venni.
  A tanulmányi ösztöndíjat az előző félévben elért tanulmányi ösztöndíj index eredménye és a főiskolai hallgatói juttatások és térítések szabályzata által számfejtik a II. III. és IV. évfolyamokon.

 3. A KDJB hallgatói tagja az iktatott kérelmek/adatlapok listáit leadja a Tanulmányi Osztálynak 2019. október 03-án csütörtök 16.00 óráig. A Dékáni Hivatalba nem lehet közvetlenül benyújtani kérelmeket/adatlapokat!
 4. A KDJB 2019. október 04-ig (péntek) meghozza döntését, melyet hirdetőin tesz közzé.
 5. Fellebbezési határidő: 2019. október 07-ig (hétfő) 12.00 óráig - a Kar Dékánja felé -. A fellebbezéseket A/4-es formátumú, gépelt, levélben kérjük.
 6. Véglegesített ösztöndíj-juttatási névsorok, jegyzőkönyv leadása a Tanulmányi Osztálynak 2019. október 08-án, kedden 12.00 óráig. Felelős: KDJB alkalmazotti tag, az elnök és hallgatói tag.
 7. Első ösztöndíj fizetés (2 havi) előreláthatólag: 2019. október 15-én, kedden.

Pályázható ösztöndíjak (határidő: 2019. október 1. 12 óra):

Folyamatosan pályázható ösztöndíj:

A pályázatok leadásához szükséges csatolandó dokumentumok nélkül a pályázatok érvénytelenek.

Fájl: 
CsatolmányMéret
Microsoft Office dokumentum ikonja Ügyrendi tájékoztató37 KB
Kategória 
HÖK