Értékteremtő tudomány előadóülés Karunkon

A Magyar Tudomány Ünnepének novemberi hónapjában a főiskolánkon, nemcsak Gyulán, hanem a szegedi, szarvasi és békéscsabai karokon számos konferencia keretében ünnepelünk, több témában, parternszervezetek és társszakmák képviselőinek bevonásával, annak érdekében, hogy a képzéseink, szakjaink szempontjából releváns legújabb tudományos, szakmai eredményeket széles körben hírül adhassuk az érdeklődő közönség, a Gál Ferenc Főiskola közösségéhez tartozók számára.

Szociális munka a gyakorlatban

Caritas Junior és a szakkollégium

2019.11.16-án a Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociálistudományi Kar másodéves nappalis és levelezős hallgatóiként, a szociális munka eszköztára szenvedélybetegekkel nevű tantárgy keretében, részt vehettünk a gyulai Caritas Junior kézműves foglalkozásán, majd ezután a szakkollégium keretén belül egy alkohol- és gyógyszerfüggésből felépült hölgy előadásán, amiben a saját életének rögös útját foglalta össze.

Nyílt nap és Tudományos Diákköri Konferencia az Egészség- és Szociális Tudományi Karon

A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar a XXIV. Tudományos Diákköri Konferenciáját (TDK) tartotta meg 2019. november 26-án a Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórházának Árvay-termében.

Pályaorientációs nap Szeghalmon

GFF képzéseit mutatták be november 25-én a szeghalmi Péter András Gimnázium Pályaorientációs Napján. Az Egészség- és Szociális Tudományi Karról Dr. Homoki Andrea dékán és Czinderi Kristóf tanársegéd, a Gazdasági Karról Dr. Velkey Gábor docens és Vadlik Jánosné tanulmányi előadó, a Pedagógiai Kar és a Teológiai Kar képviseletében Kovács Katalin oktatási igazgató tájékoztattak a szakokról, a GFF Békés megyei karain biztosított diplomaszerzés lehetőségeiről, a szülőföldön maradás előnyeiről.

Pályaorientációs nap a Táncsics Mihály Gimnáziumban Orosházán

Karunk részéről Széll Kiara első éves ápolás–és betegellátás alapszakos hallgató, valamint Dr. Beke Szilvia, főiskolai tanár vett részt, az immáron hagyományszerűen megrendezésre kerülő pályaorientációs napon 2019. november 22-én.

Az iskola diákjainak évfolyamonként volt lehetőségük megismerkedni a felsőoktatási intézmények képzési kínálatával, s jó gyakorlatként ezen az eseményen nem csak a végzős de az alsóbb éves évfolyamok is részt vettek.

Meghívó a 2019. évi TDK Konferenciára

A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kar Egészség- és Szociális Tudományi Intézet
Tisztelettel meghívja Önt 2019. november 26-án (kedd) 8.00 órakor kezdődő nyílt napjára
és a 9 órakor kezdődő XXIV. Tudományos Diákköri Konferenciájára.

A rendezvény helyszíne:
Békés Megyei Központi Kórház Pándy Kálmán Tagkórháza
Gyula, Semmelweis u. 1. Árvay-terem