Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzés | Gál Ferenc Főiskola - Egészség- és Szociális Tudományi Kar

Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú továbbképzés

A Gál Ferenc Főiskola Egészség- és Szociális Tudományi Kara Egészségfejlesztő mentálhigiéné szakirányú 3 féléves továbbképzést indít Gyulán, levelező munkarendben pedagógusképzés, társadalomtudomány, bölcsészettudomány, orvos- és egészségtudomány, sporttudomány, hitéleti képzési területen alapfokozatú végzettséggel rendelkezők részére.

A képzés célja, hogy a résztvevők az oklevél megszerzésével olyan elméleti, módszertani és gyakorlati tudást szerezzenek, amely birtokában készek és képesek promóciós és prevenciós munka folytatására a mentálhigiéné és egészségfejlesztés területén. A képzésen részt vevők az alapvégzettségükhöz kapcsolódó területen az egészségfejlesztő, egészségnevelő, mentálhigiénés tevékenység keretében formális és informális oktatást, nevelést, tanácsadást, csoportos és egyéni foglalkozást tervezzenek és valósítsanak meg. A képzési program a személyiség- és készségfejlesztő kurzusai által a hallgatók felkészítést kapnak saját maguk mentális védelmének biztosítására.

Célunk, hogy a képzésben résztvevők - az Egészségfejlesztő mentálhigiénikus szakirányú továbbképzési oklevél megszerzésével képesek legyenek

  • saját hivatásuk során a mentálhigiénés elveket alkalmazni;
  • egészségtudatos magatartásra és ezt környezetüknek is átadni;
  • felismerni a mentálhigiénés és egészségmagatartás problémáit saját környezetükben és ezt korrigálni

Képzéssel kapcsolatos információk

Oklevélben szereplő szakképzettség: Egészségfejlesztő mentálhigiénikus
A képzés formája: levelező
Képzés helye: Gyula, GFF -ESZK Egészségtudományi Intézet (Gyula, Szent István u. 17-19.)
Képzés időtartama: 3 félév 90 kredit
Képzés díja: 120 000 Ft / félév

A szakirányú továbbképzés megfelelő számú jelentkezés esetén 2020/2021-es tanév 1. félévében indul.

Jelentkezéssel kapcsolatos információk

Jelentkezési határidő: 2020. augusztus 27.

Kérjük, hogy az elektronikusan kitöltött jelentkezési lap  elküldése után, küldje meg részünkre az alábbi dokumentumok szkennelt változatát a  sztfelveteli2020@gff-gyula.hu e-mail címre:

  • érettségi bizonyítvány másolata
  • felsőoktatási oklevél (diploma) másolata

A jelentkezés feltétele a jelentkezési lap online módon történő kitöltése és a fenti csatolmányok e-mailben történő továbbítása vagy személyes leadása.

 

Online jelentkezés gyulai képzési helyszínre

 

Amennyiben az önköltség teljes összegét, vagy annak egy részét a munkáltatója vagy más gazdasági szervezet teljesíti, akkor kérjük jelezze a számlaigényét sandor.tunde@gff-gyula.hu e-mail címen.   

További tájékoztatás

Bővebb információ a gyulai Tanulmányi Osztálytól igényelhető: Cím: 5700 Gyula, Szent István u. 17-19.
Web: www.gff-gyula.hu
E-mail: to@gff-gyula.hu
Telefon: 06 66/561-626 vagy 06 66/561-627
Ügyfélfogadási rendje (Gyula): Hétfő—Péntek: 10.00-12.00 13.30-15.00

Fájl: